Maarten Gulden
Twee zonnen
Gedicht voor een lichtstad

Willem Adelaar
De visser
Grote woorden

Lotte Asveld
De nerf van vroeger daden
Ze verliest repen

Arnoud Rigter
16:59
Circus anticlownesk