Stichting Waterstof is in 2006 opgericht om los van regionale of commerciële belangen een stimulans te geven aan het Nederlands poëzieklimaat. Waterstof wil een podium bieden aan vele verschijningsvormen van poëzie. De stichting wil zich toeleggen op projecten, zoals het maken van poëziefilms, het uitgeven van dichtbundels, het organiseren van podia en het geven van workshops.

Leden:
Lotte Pols-Asveld, voorzitter
Maarten Gulden, secretaris
Maaike Kokx, penningmeester
Arnoud Rigter, lid

Subsidiënten:
VSB
Pokonfonds